> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Fotogaléria

Výuka práce s PC a jeho špeciálnou úpravou

Kurz pc zručností, do nového okna 942 KB Výuka práce s PC a jeho špeciálnou úpravou

Práca s optikou

Práca s optikou do blízka, do nového okna 701 KB Práca s optikou do diaľky, do nového okna 696 KB

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

Priestorová orientácia a samostatný pohyb, do nového okna 2102 KB Priestorová orientácia

Ďalšie fotografie

Práca s televíznou čítacou lupou, do nového okna 664 KB Vodiaci pes, do nového okna 242 KB
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Protech Service - výroba, ostrenie a povlakovanie nástrojov OKO Prešov s.r.o. Xintex Slovakia Topreal - Ing. Jozef Lenárt Agrolent M. Šariš 189 Prešov Commerc Service

Premetal Mon, s.r.o. POCAR Prešov logo Lions Club Prešov