> Naši partneri < http://www.unss.sk/Výcvik sociálno – komunikačných zručností pre uplatnenie sa na trhu práce

V dňoch 2. – 4. marca Krajské stredisko UNSS v Prešove v spolupráci s kolegami zo Žiliny usporiadalo vo Veľkej Lomnici výcvik komunikačných zručností pre 14 mladých nezamestnaných zrakovo postihnutých klientov. Program a aktivity kurzu boli zamerané na zvýšenie zamestnateľnosti účastníkov na trhu práce.

Nevidiaci a slabozrakí klienti sa zaoberali sebapoznávaním, pozitívnymi stránkami osobnosti, hľadali motiváciu pre zamestnanie.
Ďalšou fázou výcviku bolo oboznámenie sa s písomnosťami trhu práce, ako si napísať žiadosť, životopis, motivačný list. V skupinách si prakticky mali možnosť vyskúšať napísať jednotlivé písomnosti.

V záverečnej časti si rolovými hrami vyskúšali formy správania v konkrétnych situáciách zo života ťažko zrakovo postihnutých ľudí. Kurz bude mať ešte pokračovanie dvoma stretnutiami na Krajských strediskách v Prešove a v Žiline, kde sa účastníci výcviku zamerajú na zručnosti potrebné pri osobnom pohovore s potencionálnym zamestnávateľom.

Výcvik viedli: Mgr. Denisa Mydliarová, PaedDr. Jozef Hlubovič

Spätné väzby od klientov:

  • Hodnotím kurz viac než pozitívne.
  • Páčila sa mi príjemná, takmer domáca atmosféra, priateľský kolektív a aj to, že sme sa navzájom spoznali.
  • Všetko sa to odohrávalo v pokojnom prostredí a tak sa nevyskytovali rušivé monenty a mohli sme sa sústrediť na prednášky, čo hodnotím tiež pozitívne.
  • Do života mi to dalo veľa. Teraz už viem, ako sa píše žiadosť do práce a aj motivačný list, čo som dovtedy nevedela a bolo dobré sa aj niečo viac dozvedieť o písaní životopisu. Jednoducho na ten kurz nemôžem povedať jedno zlé slovo.
  • Bolo aj zaujímavé dozvedieť sa o spôsobe počúvania druhého, niečo som o tom už vedela, ale keďže sme o tom hovorili viac do hĺbky, pomohlo mi to v komunikácii s ostatnými. Ani trochu neľutujem, že som sa kurzu zúčastnila, bol to veľmi príjemne strávený čas.
  • Som veľmi rada že som sa mohla zúčastniť na tomto výcviku komunikačných zručnosti.
  • Kurz naplnil moje očakávania, naučila som sa riešiť rôzne situácie, potrebne pre zrakovo postihnutých.
  • Verím že mi pomôže v mojom budúcom profesnom živote.

Výcvik je súčasťou projektu „z krízy von“, ktorý je financovaný z prostriedkov Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

PaedDr. Jozef HlubovičFotogaléria:

Biela pastelka 2011 Biela pastelka 2011 Biela pastelka 2011
Biela pastelka 2011 Biela pastelka 2011
Biela pastelka 2011 Biela pastelka 2011 Biela pastelka 2011
Biela pastelka 2011 Biela pastelka 2011
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla