> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Kontakty

Adresár poradenských centier ÚNSS v Prešovskom kraji

Poradenské centrum Adresa Telefón Čas poskytovania poradenstva Poradca Spádová oblasť – okresy
Prešov KS ÚNSS, Kollárová 11, 080 01 Prešov Tel.: 051/7724421
Fax:051/7581063
utorok, streda,
8:30 – 15:00
Podľa objednávky
Mgr. Andrea Pavlovská Prešovský kraj
Prešov
(IT poradenstvo)
KS ÚNSS, Kollárová 11, 080 01 Prešov Tel.:
0903 555 736
prvý a tretí utorok v mesiaci
8:30 – 15:00
Podľa objednávky
CETIS Prešovský kraj
Bardejov ÚNSS, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov prvá streda v mesiaci
9:00 – 11:00
Mgr. Andrea Pavlovská Bardejov
Humenné ÚNSS, MsÚ Kukorelliho 34, 066 01 Humenné   Prvý, druhý, tretí utorok
8:00 – 13:00
Maria Schmidtová Humenné
Levoča ÚNSS, SKN, Štúrova 36, 054 01 Levoča 053/2451001 štvrtok
9:00 – 15:00
Gabriela Lazorová Levoča
Medzilaborce MsÚ, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce   štvrtý utorok v mesiaci
10:00 – 12:00
Maria Schmidtová Medzilaborce
Poprad ÚNSS Nábrežie Jána Pavla II., 16   utorok
9:00 – 14:30
Gabriela Lazorová Poprad, Kežmarok
Snina Klub dôchodcov
Strojárska 2061
  prvý pondelok v mesiaci
10:00 – 12:00
Mária Schmidtová Snina
Stará Ľubovňa Dom kultúry, Nám. Gen. Štefánika
064 01 Stará Ľubovňa
051/772 44 21 Podľa objednávky Andrea Pavlovská Stará Ľubovňa
Svidník ÚNSS, Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník 051/772 44 21 Podľa objednávky Andrea Pavlovská Svidník, Stropkov
Vranov nad Topľou Oddelenie špeciálnych služieb, Hornozemplínska knižnica, MR Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou 057/4464468 3.štvrtok v mesiaci 8:00 – 11:00 Mária Schmidtová Vranov nad Topľou

Poradcovia mimo poradenských dní v centrách navštevujú klientov v mieste bydliska. Pracovník UNSS v domácom prostredí dokáže lepšie zdiagnostikovať zručnosti zrakovo postihnutého, odhaliť sociálne dôsledky ŤZP, a efektívnejšie navrhnúť pomoc.

V poradenských centrách Bardejov, Humenné, Poprad, Svidník, v dňoch neprítomností pracovníka KS UNSS, základné poradenstvo poskytujú dobrovoľní funkcionári UNSS.

Títo funkcionári, prevažne skúsení zrakovo postihnutí občania, poskytujú služby:

  • zaevidujú požiadavku klienta,
  • poradenstvo v oblasti kde a kedy nájdu odbornú pomoc poskytnutú pracovníkmi ÚNSS,
  • poskytnú kontakt na pracovníkov KS, na poradcu zodpovedného za poskytovanie služieb v regióne,
  • ako sa môžu začleniť do spoločenského, kultúrneho, športového diania nielen v komunite zrakovo postihnutých v ich regióne,
  • aké ďalšie inštitúcie v v regióne zrakovo postihnutého existujú, a aké služby ponúkajú,
  • o akciách poriadaných ÚNSS v regiónoch, v Prešovskom kraji, ale aj na Slovensku,
  • organizujú aktivity, pri ktorých si zrakovo postihnutí klienti môžu overiť, precvičiť získané zručnosti v kurzoch usporiadaných KS v Prešove.

Ponúkajú vlastné skúsenosti s riešením sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, a sú často vhodným príkladom pre ďalších zrakovo postihnutých spoluobčanov.

Dobrovoľní funkcionári sa pravidelne zúčastňujú na seminároch poriadaných Krajským strediskom v Prešove, kde sa oboznamujú s novou legislatívou, činnosťou KS, ako aj poskytovaním sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva a o poskytovaní sociálnych služieb UNSS.


Zložky ÚNSS

  • PC klub Prešovského kraja - predseda Mgr. Emil Samoľ, tel. 0903 633121
  • Krajská rada - predseda Nadežda Muščíková, tel. 054 7523153

Základné organizácie

ZO č. ADRESA PREDSEDA
30 Kollárová 11, Prešov 08001 Mária Barbasová
44 Tehelná 305, Vranov n/T 09301 Viera Bugrová
12 Kukorelliho 34, Humenné 06601 Michal Muravský
3 Dlhý rad 16, Bardejov 08501 Margita Kažimírová
18 Štúrova 36, Levoča 05401 Imrich Kováč
19 Pri strelnici 29, Levoča 05401 Václav Trnka
20 Košická 2, Levoča 05401 Peter Nedorost
28 Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, Poprad 05801 Marián Zvalený
43 Sov. hrdinov 200, Svidník 08901 Nadežda Muščíková
46 Nám. gen. Štefánika (DK), St. Ľubovňa 06401 Mária Šuťaková
64 Krivianska 1, Sabinov 08301 Beáta Girašková

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Protech Service - výroba, ostrenie a povlakovanie nástrojov OKO Prešov s.r.o. Xintex Slovakia Topreal - Ing. Jozef Lenárt Agrolent M. Šariš 189 Prešov Commerc Service

Premetal Mon, s.r.o. POCAR Prešov logo Lions Club Prešov